CÍLE A HODNOTY

 

Od založení společnosti v roce 1991 je vždy naším cílem především spokojený zákazník, kterému se snažíme poskytovat kvalitní, komplexní a především cenově dostupné služby. Tento cíl můžeme realizovat díky týmu kvalifikovaných a zkušených odborníků, který je zárukou dodržování nejvyšších požadavků na kvalitu a bezpečnost realizovaných služeb. Velice dbáme i na dodržování všech legislativních předpisů a zásad ochrany životního prostředí. 

Našim zaměstnancům se snažíme vytvářet takové pracovní podmínky, aby u nás byli spokojeni, a tato práce pro ně nebyla jen "zaměstnáním". Snažíme se naše zaměstnance vzdělávat, posíláme je na odborná školení, na kterých si mohou rozšířit kvalifikaci a vzdělání. Snažíme se je také motivovat možností osobního růstu a neustálou modernizací pracovního prostředí

Dlouhodobým cílem je pro nás rozšiřování působnosti, dostupnosti, současné pozice na trhu a udržitelnost poskytovaných kvalitních služeb všem našim zákazníkům. Mezi naše další dlouhodobé cíle patří také modernizace vozového parku a rozšiřování nabídky jeřábové a přepravní techniky

Lhostejné nám není ani životní prostředí, ve kterém žijeme, a proto se každý rok snažíme udělat co největší pomyslný krok, který pomáhá k řešení globálních enviromentálních problémů. 

 

OTEVŘELI JSME NOVÉ POBOČKY