ENERGETIKA


CHEMICKÝ PRŮMYSL


STROJÍRENSTVÍ


STAVEBNICTVÍ


RODINNÁ VÝSTAVBA

ENERGETIKA

Energetika je jedním z hlavních průmyslových odvětví dnešní společnosti. Po dobu našeho působení na trhu jsme se podíleli na výstavbách, rekonstrukcích a obnovách několika jaderných, tepelných, větrných a vodních elektráren. 

Při práci v tomto odvětví se velmi často manipuluje s nadrozměrnými břemeny, a právě naše společnost disponuje širokou škálou vhodné jeřábové a přepravní techniky, díky které jsme schopni navrhnout a realizovat komplexní řešení od přepravy nadměrných nákladů, až po jejich následnou montáž. Samozřejmostí jsou veškerá potřebná povolení a dodržování bezpečnostních předpisů.

 

Zaměřujeme se na:

 • údržbu a obnovu stávajících elektráren (výměna strojoven, lopatek u vrtulí, vložkování komínů, odsíření uhelných elektráren)
 • montáže nových elektráren, ukládání trafostanic k solárním elektrárnám, umisťování stavidel k vodním elektrárnám
 • přepravu těžkých a nadrozměrných částí elektráren
 • zajištění povolení a technické zabezpečení přepravy
 • stavbu stožárů vysokého napětí a velmi vysokého napětí
 • manipulaci s generátory, rotory a další práce nejen pro elektrárny

 

VYPLŇTE NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

CHEMICKÝ PRŮMYSL

Mimo energetiky působíme také v chemickém průmyslu. Naše zaměření se týká především poskytování jeřábnických prací při zajištování údržby a generálních oprav.

Při práci v chemickém průmyslu je nutné dodržovat přísné předpisy a postupy, proto naši zákazníci vyžadují vysoce profesionální přístup. Díky našim dlouholetým zkušenostem dokážeme zajistit komplexní realizace projektů včetně koordinace i se subkontraktory. Zařídíme vše od počátečního bezpečnostního školení, přes přepravu nadměrných nákladů až po finální manipulaci s břemeny.

Mezi naše významné zákazníky v chemickém průmyslu patří známé závody jako je např. Unipetrol RPA, Paramo, Česká Rafinérská a Spolana.

 

Zaměřujeme se na:

 • rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení
 • generální údržbu
 • výstavbu nových zařízení
 • přepravu těžkých a nadrozměrných modulů
 • usazování velkoobjemových nádrží

 

VYPLŇTE NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

 

 

STROJÍRENSTVÍ

Práce v odvětví strojírenského průmyslu jsou pro nás každodenní pracovní náplní. Provádíme především přepravu a zdvihy výrobních a průmyslových strojů, průmyslových čerpadel, dílů čističek odpadních vod a mnoho dalšího.

Ke každému zákazníkovi se snažíme přistupovat individuálně vzhledem k různorodosti jednotlivých nákladů. Díky našim bohatým zkušenostem Vám dokážeme připravit návrh řešení a následně jej realizovat za velmi příznivých podmínek. Vyřídíme za Vás veškerá bezpečností opatření a případná další povolení související nejen s přepravou nadrozměrných nákladů.

 

Zaměřujeme se na:

 • přepravu, montáž či demontáž průmyslových a výrobních strojů
 • rekonstrukce důlních a povrchových rypadel
 • stěhování, montáž a demontáž výrobních nebo montážních linek, portálových a mostových jeřábů
 • umisťování klimatizačních jednotek, lisů, tepelných čerpadel atd.

 

VYPLŇTE NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

STAVEBNICTVÍ

Nejčastějšími zakázkami v oblasti stavebnictví jsou pro nás nakládky nejrůznějších prvků a jejich přeprava na místo montáže. Poradíme si i se samotnou montáží. Zajišťujeme montáž a demontáž jednotlivých věžových jeřábů, které na stavbě využijete.

Velmi často přepravujeme i objemné a těžké náklady, jedná se například o mostní prvky, nosníky a železobetonové konstrukce.

 

Zaměřujeme se na:

 • přepravu a montáž prefabrikovaných prvků, velkoobjemových nádrží, ocelových konstrukcí a věžových jeřábů
 • podporu při stavbě a rekonstrukci velkých budov, obchodních center, stadionů a skladových hal
 • pomocné práce při stavbě a rekonstukci budov, prefabrikovaných skeletů, oplášťování a zasklívání budov
 • přeprava a usazování lávek, mostů a mostních provizorií
 • umisťování vzduchotechniky, tepelných čerpadel, reklamních billboardů a světelných panelů
 • výstavbu a opravu rozhleden, vysílačů, lyžařských vleků a kostelních věží

 

VYPLŇTE NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

RODINNÁ VÝSTAVBA

Vedle gigantických staveb a náročných projektů realizujeme i zakázky menšího rozsahu, mezi které patří zejména rodinné bydlení. V tomto odvětví nejčastěji řešíme přepravu a montáž montovaných domů, pokládku spirollů, střech, garáží, usazování bazénů a odpadních jímek.

Disponujeme i malotonážní technikou, která je pro tyto účely ideální a pro naše zákazníky je velmi cenově dostupná.

ZDARMA provádíme individuální prohlídky našimi odbornými techniky včetně vytvoření cenové kalkulace.

 

Zaměřujeme se na:

 • přepravu a montáž montovaných domů, pokládání stropních panelů
 • přesun stavebního materiálu pomocí badií a platetizačních vidlí, montáž střešních krovů
 • usazení garáží, oken, nádrží, čističek odpadních vod, bazénů a vířivek
 • vysazování a kácení rostlých okrasných dřevin a stromů
 • usazování okrasných kamenů, soch, portálů
 • přepravu mobilních domů
 • a další individuální služby dle požadavků zákazníka

 

VYPLŇTE NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

OTEVŘELI JSME NOVÉ POBOČKY