Pro spotřebitele

V případě, že jste spotřebitel a dojde mezi naší společností a Vámi jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Web: adr.coi.cz 

 

OTEVŘELI JSME NOVÉ POBOČKY