Datum zveřejnění: 13.08.2018
Myslím, že komentář, k tomuto vozu s okřídleným šípem ve znaku, není třeba.

 

Snad jen, že s těmito vozy v počtu 6 kusů disponují vedoucí poboček. A že do konce roku zaokrouhlíme počet těchto vozů na 10 kusů!

OTEVŘELI JSME NOVÉ POBOČKY