Datum zveřejnění: 27.01.2022
naše společnost realizovala v samém závěru roku
nadrozměrnou/těžkou přepravu generátoru z Plzně do říčního přístavu Lovosice na Labi, kde byl generátor za pomoci přístavního stacionárního jeřábu přeložen do plavidla a plul dále do evropského námořního přístavu Rotterdam. Tam byl opět přeložen na jednom z terminálů, tentokrát do námořní lodi, která s ním momentálně pluje do Itálie.
Vzhledem k celkovým parametrům soupravy, která dosáhla rozměrů  44.00 x 4.00 x 5.40m s celkovou hmotností 220tun byla přímá silniční přeprava do Itálie vyloučena.
 
https://youtu.be/heHtNysbrN0

OTEVŘELI JSME NOVÉ POBOČKY